Visie Poort Kliniek: Kracht van Samenwerken

In Poort Kliniek zullen professionals uit diverse disciplines en uit de eerste en tweede lijn gaan samenwerken in een Gezondheidscentrum Plus. De opzet is dat kennis en kunde worden gebundeld en ingezet voor een optimale patiëntenzorg. Het betreft een breed palet aan disciplines werkend in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg. Zij trekken samen op in de realisatie van dit centrum. In Poort Kliniek wordt intensief samengewerkt, niet alleen binnen de eerstelijns disciplines maar ook tussen de eerste en tweedelijns medisch specialisten.

Alle participanten zullen voordeel hebben van de Poort Kliniek. Allereerst de inwoners van Almere Poort, omdat zij goede afgestemde zorg dicht bij huis kunnen krijgen, de professionals doordat de kennis en kunde van andere disciplines direct voorhanden is en de lijnen kort zijn, de verzekeraar omdat dubbele diagnostiek wordt voorkomen, de GGZ (-preventie) vanwege behandeling psychische problemen en preventie psychische problemen, GGD vanwege de preventie en de gemeente vanwege een goede gezondheidszorgvoorziening voor haar burgers.

Copyright 2015 - Medi-Mere